Om oss

Öresundsgårdens Bridgeklubb startade sin verksamhet i början av 80-talet och bör då ha varit en av dom första klubbarna i Malmö som erbjöd bridgespel på eftermiddagarna.Lokal blev Öresundsgårdens aula.Tidigt tog Börje Hagerman hand om tävlingsledarskapet och skötte det perfekt under alla år fram till han för några år sedan hastigt avled. Det var ett fåtal gånger som Börje inte var på klubben, och då skall beaktas att klubben spelar alla fredagar på året utom långfredag,midsommarafton och dagarna kring jul och nyår.Efter Börjes frånfälle har främst Stefan Rössel skött om oss som tävlingsledare.

Klubben är inte med i bridgeförbundet efter det att förbundet krävde att bara spelare som var medlemmer i förbundet skulle äga rättighet att spela på klubben. Detta krav kunde vi inte acceptera. Vi ansåg att det viktigaste var att äldre ,kanske ensamstående människor kom tillsammans med andra utan tvång att betala pengar till ett förbund som de inte känner någon samhörighet med. Den sociala samvaron är prioritet ett hos oss och vi respekterar varandra och tar hänsyn till att vissa av oss med fysiska handikapp inte alltid agerar regelmässigt.

När fastighetsägaren till Öresundsgården ville använda lokalerna till annat blev vi nödsakade att söka nytt boställe och det lyckades styrelsen att finna vid Limhamns Torg. Lokalen (110m") är trivsamt inredd och tillslutningen från medlemmerna är fortsatt god med i snitt tolv,tretton bord.Segrarna på eftermiddagarnas tävlingar får inget pris utan istället används startavgifterna till att vid flera tillfällen på året ordna en festligare sommankomst med god mat o dryck + priser till alla men....främst spela bridge med varandra Detta tillvägagångssätt uppskattas mycket av medlemmarna