Styrelsen 2019

/img20190212_12530353.jpg/bild654.jpg/bild422.jpg/bild382.jpg/img137.jpg         2019                  

 

Ordförande  Inger Svensson                            

Kassör          Wiola Rasmussen

Sekret.         Flemming Rasmussen

Ledamot      Bengt Hesselbom

    "               Sven Gerdtsson

Suppl.          Gunnar Olsson

Revisor        Gerth Ekberg/Hans G Olsson

Rev.Suppl.   Sven Persson         

Valberedning: Carl M K och Jan Öhman

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Öresundsgårdens bk 

 

                            Årsmöte den 25 januari 2013

 

1.) Ordf. Inger Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet

2.) Mötet ansågs behörigt utlyst.

3.) Förteckning av medlemmer (enl.anmälningslista)

4.) Erik Olsson valdes som ordf.för mötet

5.) Flemming R som sekreterare.

6.) Justerare och rösträknare  Gun Bellander,Hans G Olsson

7.) Styrelse och verksamhetsberättelse i skriftlig form.  O:B:S klubben byter namn pr 1/1-2013  och heter numera  Öresundsbridgen.

 

 

8.) Ekonomin (visade +21,948:-) framlades av Flemming Rasmussen, för revisionen ansvarade Kjell Martinsson/Gerth Ekberg och godkände densamma.

9.)  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 1/9-11 t o m 31/12 -12

10) Spelavgiften tillsv.oförändrad,styrelsen fattar egna beslut i frågan.

11) Medlemsavgift oförändrad,40:-

12) Ordförande  Inger Svensson omvaldes på 1 år

13) Ledamöter: Wiola Rasmussen och Flemming Rasmussen  2 14)       ”           Ulf Schjånberg/Stig Johansson har mandat för  2013

15) Styrelse suppleant Bengt Hesselbom

16) Val av två revisorer mandattid 1 år  Gerth Ekberg och Hans G Olsson

          Revisor,suppleant Ulla Lundström

17) Tävlingsledare Stefan Rössel (Flemming Rasmussen) 1 år

18) Valberedning för 2013 består av Sverker Sköld och Gun Bellander

19) Inga motioner.

20) Funktionärsarvoden beslöt mötet att styrelsen själva besluter i frågan.

21) Övriga frågor inga.

22) Då inga flera frågor ställdes avslutades mötet

 

 

 

Vid protokollet                                                  

 

Flemming Rasmussen Sekret. 

                                                   Inger Svensson Ordförande.

 

 

 

Stig Johansson                   Wiola Rasmussen               Ulf Schjånberg